Privacy Policy

 Depierpannenkoeken.nl / Privacy Policy

Privacy beleid dePierpannenkoeken.nl. depierpannenkoeken.nl is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zijn het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wie allemaal verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van dePierpannenkoeken.nl U dient zich ervan bewust te zijn dat depierpannenkoeken.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen waaronder leden, partners en sub-verwerkers. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
dePierpannenkoeken.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 
Gebruik van onze website
Doeleinden van gegevens bij websitegebruik
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Dit doen we onder andere door middel van Google Analytics. Hierbij anonimiseren we jouw IP-adres en hebben we een overeenkomst met Google waarin wordt aangegeven jouw gegevens niet met derden te delen. Tevens maken we gebruik van de like & share buttons van Facebook en Twitter. Deze diensten kunnen cookies plaatsen.
Cookies
Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers vanMIjndansles.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Er zijn diverse soorten cookies, namelijk:
  • functionele cookies: deze cookies zijn nodig om de website optimaal te laten functioneren. Op onze website wordt een cookie van OneSignal geplaatst hiervoor;
  • analytische cookies: deze cookies bieden inzicht in het gebruik van de website en hoe je de website hebt gevonden. Op onze website worden cookies van Google Analytics, Hotjar en GA Audiences geplaatst hiervoor;
  • marketing cookies: deze cookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen om persoonlijke aanbiedingen te doen. Op onze website wordt een cookie van Doubleclick en Facebook Custom Audience geplaatst hiervoor.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Gebruik van onze diensten

Doeleinden van gegevens bij aanmelding

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens anders dan op uw verzoek of om op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Aanmelding

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een natuurlijk persoon die met die informatie geïdentificeerd zou kunnen worden. Dit kan gaan om een naam, telefoonnummer, identificatienummer, IP-adres of om fysieke kenmerken.

Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om een overeenkomst af te sluiten. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van mijndansles.nl of die van een sub-verwerker.

Klantbeoordelingen

Voor dePierpannenkoeken.nl s het mogelijk om hun klanten te vragen een review te plaatsen. In dit geval wordt de klant vooraf op de hoogte gebracht van onderstaande bepalingen.

  • reviews kunnen door de eigenaar van dePierpannenkoeken.nl geïmporteerd en ingezien worden.
  • reviews kunnen elders gedeelt worden om de rating van dePierpannenkoeken.nl aan te tonen.
  • In geval van het vermoeden van strafbare feiten behouden we het recht informatie te delen met (officiële) instanties.

Beheren van persoonsgegevens

DePierpannenkoeken.nl verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dit is in ieder geval tijdens je bezoek.  De gegevens met betrekking tot het uitnodigen van klanten om een beoordeling te schijven worden drie jaar bewaard. Je persoonsgegevens die gebruikt zijn bij het aanmelden van de nieuwsbrief worden verwijderd bij het uitschrijven van de nieuwsbrief. Wij slaan de persoonsgegevens op in een beveiligde database op een server die in Amsterdam staat.

Algemeen

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting WebwinkelKeur of die van een derde partij.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Rechten van bezoekers

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van dePierpannenkoeken.nl  Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Natuurlijk heeft u altijd het recht om eerder gegeven toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken, in te trekken. Neem hiervoor contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 Veranderingen & wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wij behouden daarbij te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contact gegevens:

Depierpannenkoeken.nl 

Data contactpersoon: Aad Rog

Strandweg 154 

2586 JW Scheveningen

070 358 79 34

info@de-pier.nl